Młodzież ŁTO w Krępie Kaszubskiej

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę września na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej podczas uroczystości patriotyczno – religijnej uczczono pamięć pomordowanych więźniów Obozu Koncentracyjnego Stutthof.

Uroczystość rozpoczęto od  wprowadzenia na cmentarz kompanii honorowej I Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku oraz pocztów sztandarowych. Wśród gości znaleźli się świadkowie tamtych tragicznych wydarzeń, przedstawiciele Muzeum Stutthof w Sztutowie, przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej, delegacje szkół i mieszkańcy.

Kolejną częścią uroczystości było przedstawienie montażu słowno-muzycznego przez uczniów Zespołu Szkół w Garczegorzu. Montaż słowno – muzyczny, jak co roku, poświęcony był pamięci ofiar Marszu Śmierci. W trakcie montażu, przygotowanego przez nauczycieli Zespołu Szkół w Garczegorzu, uczniowie wręczali byłym więźniom symboliczne róże i upominki.

Następnym punktem uroczystości był apel poległych przygotowany przez żołnierzy I Batalionu Zmechanizowanego w Lęborku oraz oddanie salwy honorowej. W dalszej części delegacje złożyły wieńce i wiązanki.

Mszy świętej w intencji ofiar Marszu Śmierci przewodniczył Ksiądz Proboszcz Andrzej Diedrich.   Na zakończenie uroczystości głos zabrała Pani Elżbieta Grot – kierownik Działu Naukowego Muzeum Stutthof dziękując za organizację uroczystości.