Zespół Społecznych Szkół Ponadgimnazjalnych w Łebie

Podstawowym, a zarazem głównym celem naszej szkoły jest przekazanie wiedzy uczniom i wyjście naprzeciw potrzebom rynku pracy i lokalnego środowiska. Pracujemy nad tym, by pomóc naszym uczniom odnieść sukces na globalnym rynku. Dostosowujemy program nauki tak, aby zaspokoić potrzeby różnych uczniów szkoły, lecz również, aby jak najlepiej przygotować ich do dalszej edukacji.

Jest już naszą tradycją, że wyróżniamy się poprzez:

  • Zapewnianie kompleksowego programu edukacyjnego i etycznego
  • Nawiązywanie współpracy z lokalnymi organizacjami i społecznością
  • Wzbogacanie nauki programowej dzięki długoterminowym projektom oraz zajęciom dodatkowym
  • Angażowanie się w akcje dobroczynne na skalę lokalną
  • Kameralne klasy nie liczące więcej niż 15 osób
  • Wykwalifikowaną kadrę nauczycielską
  • Wysoką zdawalność matur.

Do pobrania: