Łebskie Towarzystwo Oświatowe

ŁTO jest organem prowadzącym w Łebie szkoły średnie tj. Społeczne Liceum Ogólnokształcące, Społeczne Liceum Profilowane, Społeczne Liceum dla Dorosłych, Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa.

Łebskie Towarzystwo Oświatowe jest jedną z dwóch w powiecie lęborskim i jedyną w Łebie organizacją pożytku publicznego.

Stowarzyszenie utrzymuje szkoły z darowizn, działalności gospodarczej, jaką jest organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, ze składek członkowskich i odpisów podatkowych.

Członkowie Zarządu ŁTO:

  • Przewodniczący: Tadeusz Rabka
  • Wiceprzewodnicząca: Joanna Kleina
  • Sekretarz: Marta Niedźwiecka
  • Skarbnik: Adam Sierant

Komisja rewizyjna:

  • Przewodnicząca: Olga Karlikowska
  • Członek: Elżbieta Pietruszewska
  • Członek: Anna Sokólska