Społeczne Liceum Ogólnokształcące

ZSSP swoich nauczycieli wybiera spośród najlepszych lokalnych pedagogów, którzy dzielą wspólną pasję do nauczania i uczenia się.

Poświęcają swój czas, by stworzyć środowisko sprzyjające nabywaniu nowej wiedzy, oferuje wiele wyzwań i okazji do rywalizacji oraz współpracy.

Dostosowujemy metody nauczania do indywidualnych potrzeb naszych uczniów.

  • nauka trwa 3 lata i kończy się maturą
  • klasy liczą maksymalnie 15 osób
  • zajęcia na krytej pływalni w Hotelu
  • premiuje się postawy aktywne i twórcze
  • 2 języki obce – niemiecki i angielski
  • profesjonalizm pedagogiczny
  • świadectwa ukończenia szkoły i maturalne