Szkoła Policealna dla Dorosłych

  • specjalności: Technik Administracji oraz Technik Rachunkowości
  • klasy liczą maksymalnie 15 osób
  • premiuje się postawy aktywne i twórcze
  • 2 języki obce: niemiecki i angielski
  • zapewniamy profesjonalizm pedagogiczny
  • nauka trwa 2lata