Społeczne Technikum Technologii Żywności i Hotelarstwa

  • klasy liczą maksymalnie 15 osób
  • nauka trwa 4 lata i kończy się maturą
  • w rekrutacji uwzględniane są oceny z geografii, biologii, języka polskiego i języka obcego
  • 2 języki obce – niemiecki i angielski
  • świadectwa ukończenia szkoły i maturalne
  • certyfikat zawodowy