Kontakt

Zespół Społecznych Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Noblistów Polskich

ul. Nadmorska 21
84-360 Łeba

Tel.: +48 598 661 501
ssp.leba@op.pl