Społeczne Liceum dla Dorosłych

  • nauka trwa 3 lata i kończy się maturą
  • zajęcia odbywają się w weekendy
  • świadectwa ukończenia szkoły i maturalne