Rekrutacja 2016/2017

Zespół Społecznych Szkół Ponadgimnazjalnych w Łebie w roku szkolnym 2016/2017 prowadzić będzie nabór na niżej wymienione kierunki nauczania:

  1. Społeczne Liceum Ogólnokształcące – profil ogólny.
  2. Społeczne Liceum Ogólnokształcące – profil Straż Graniczna.
  3. Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
    • zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kwalifikacja w zawodzie – wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie,
    • zawód kucharz, kwalifikacja w zawodzie – sporządzanie potraw i napojów.
  4. Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.