Izba celna w szkole

Dnia 29 października 2013 roku, na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Społecznych Szkół Ponadgimnazjalnych w Łebie, przybyli funkcjonariusze Izby Celnej ze Słupska. Głównym celem spotkania było popularyzowanie wiedzy z zakresu działalności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz porządek publiczny na terytorium RP.

Podczas spotkania funkcjonariusze Izby Celnej w bardzo zajmujący sposób przedstawili młodzieży zadania, strukturę organizacyjną Urzędu Celnego oraz  zasady rekrutacji. Omówili dlaczego zawód ten jest niezwykle trudny, odpowiedzialny i niebezpieczny. Przedstawiono główną zaletę zawodu – nie można się w nim nudzić. Aby go dobrze wykonać należy mieć duża wiedzę z różnych dziedzin m.in. z zakresu procedur celnych, towaroznawstwa, prawa ekonomi, psychologii. Wiedza ta musi być nieustannie aktualizowana z uwagi na stale zmieniające się przepisy i zasady obrotu towarowego.

Podczas spotkania zaproszeni goście przedstawili prezentacje multimedialną poświęconą wynikom w zwalczaniu przestępczości. Uczniowie przekonali się dlaczego należy walczyć z nielegalnym przemytem wyrobów alkoholowych oraz tytoniowych, a także z przemytem zagrożonych gatunków zwierząt. Na zakończenie spotkania młodzież szkolna okazała bardzo duże zadowolenie z przebiegu spotkania, w znaczny sposób spotkanie pozwoliło nakreślić praktyczny punkt odniesienia do pracy funkcjonariusza celnego. Służba Celna obok zabezpieczenia interesu finansowego państwa chroni społeczeństwo i środowisko przed zagrożeniami  wynikającymi z napływu niebezpiecznych towarów.