Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2013 roku odbyła się uroczystość Dnia Edukacji Narodowej połączona ze ślubowaniem uczniów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego o profilu Straż Graniczna. Na akademię przybyli zaproszeni goście: wiceburmistrz Jacek Nowakowski, przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Szumała, ojciec Mariusz Legieżyński, prezes organu prowadzącego szkoły Tadeusz Rabka, komendant placówki Straży Granicznej w Łebie mjr Jarosław Manikowski oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Pani dyrektor Małgorzata Korszla podziękowała za współpracę zaproszonym gościom, rodzicom, pracownikom szkół oraz uczniom. Życzyła dobrej atmosfery w pracy, determinacji w dążeniu do osiągania jak najwyższych celów. Nadmieniła, że budząc szacunek do człowieka i jego wolności oraz praw można kształtować pełnowartościowe jednostki dla siebie, rodziny, społeczności lokalnej i państwa. I takie właśnie ambitne zadanie dzisiaj sobie stawiamy. Pani dyrektor przyznała nagrody dyrektora szkół dla wyróżniających się pracowników szkół.

Uczniowie pierwszej klasy w pełnym umundurowaniu stanęli przed sztandarem szkoły i wypowiedzieli słowa przysięgi. Ślubowali służyć ojczyźnie rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem, dbać o dobre imię szkoły, okazywać należny szacunek rodzicom, nauczycielom i kolegom, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i zdobywać jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy.

Po słowach roty ślubowania mjr Jarosław Manikowski zwrócił się do młodzieży podkreślając, że mundur rodzi szczególne zobowiązanie, kojarzy się z odpowiedzialnością i godną postawą życiową.