Ślubowanie uczniów SG

12 października 2012 r. to dzień, w którym uroczystość Dnia Edukacji Narodowej połączona została ze ślubowaniem uczniów kl. I LO o profilu Straż Graniczna.

Na akademię przybyli zaproszeni goście: komendant SG ppłk Krzysztof Maluchnik, mjr Jarosław Manikowski i chorąży Andrzej Gwiazda. Swoją obecnością zaszczyciły nas władze miasta; wiceburmistrz Jacek Nowakowski, przewodnicząca Rady Miasta Barbara Dąbrowska, dyrektor Biblioteki Miejskiej Maria Konkol, prezes Łebskiego Towarzystwa Oświatowego Tadeusz Rabka oraz rodzice uczniów klasy I SG.

Na twarzach uczniów kl. I widać było wielkie przejęcie, kiedy w pełnym umundurowaniu stanęli przed sztandarem szkoły, aby wypowiedzieć słowa przysięgi. Uczniowie ślubowali służyć ojczyźnie rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem, dbać o dobre imię szkoły, okazywać należny szacunek rodzicom, nauczycielom i kolegom, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i zdobywać jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy.

Tak ważna treść w ustach osób w mundurach, jak powiedział ppłk Krzysztof Maluchnik, to wielkie zobowiązanie. W tradycji polskiej, mundur zawsze kojarzy się z odpowiedzialnością i godnością, noszenie munduru więc, to nie tylko przynależność do określonej grupy społecznej, dającej status służb mundurowych, ale przede wszystkim jest to godna postawa życiowa, którą młodzi ludzie muszą w sobie wykształcić, aby stać się wizerunkiem służb Straży Granicznej.

Pani dyrektor Małgorzata Korszla podziękowała za współpracę wszystkim przybyłym gościom, rodzicom i nauczycielom, a my z ppłk. K. Maluchnikiem- przedstawicielem SG dziękujemy pani dyrektor za to, że jej natychmiastowa reakcja na propozycję ze strony SG oraz zaangażowanie odniosły sukces, czego dowodem jest uruchomienie pierwszego oddziału Straży Granicznej od roku szkolnego 2012/2013.