Inauguracja roku szkolnego 2013/2014

Dnia 2 września 2013 r. rozpoczął się nowy rok szkolny. Dyrektor szkoły pani Małgorzata Korszla w oficjalnym przemówieniu gorąco powitała: prezesa Łebskiego Towarzystwa Oświatowego Tadeusza Rabkę, przedstawiciela Morskiego Oddziału Straży Granicznej kapitana Mieczysława Dąbka, nauczycieli, a przede wszystkim uczniów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego o profilu Straż Graniczna. Głos zabrali: prezes ŁTO Tadeusz Rabka oraz kapitan SG Mieczysław Dąbek, życząc wszystkim uczniom satysfakcji ze zdobywanej wiedzy, pełnego sukcesów roku szkolnego a maturzystom pomyślnie zdanych egzaminów maturalnych i zawodowych.