Porozumienie

Dnia 22 czerwca 2012 roku w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku podpisano porozumienie o współpracy.

Pani dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małgorzata Korszla i kontradmirał SG Piotr Socki na mocy umowy podjęli uchwałę o utworzeniu w roku szkolnym 2012/2013 w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym klasy o profilu Straż Graniczna. Przy podpisywaniu umowy obecny był ppłk SG Krzysztof Maluchnik Komendant Placówki SG w Łebie, przy wparciu którego do podpisania umowy mogło dojść. Pod patronatem Komendy MOSG w Gdańsku funkcjonują jeszcze tylko szkoły o tym profilu w Gdańsku, Elblągu, Kłaninie i Żukowie.