Uroczyste pożegnanie maturzystów

29 kwietnia 2016 odbyła się w naszej szkole szczególna uroczystość. W tym dniu pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów – uczniów klasy III SLO o profilu Straż Graniczna.

W uroczystości wzięli udział m.in. funkcjonariusze Straży Granicznej, Prezes Łebskiego Towarzystwa Oświatowego, przewodniczący Rady Miasta Łeby, przedstawiciele duchowieństwa oraz grono pedagogiczne, pracownicy szkoły i społeczność uczniowska.
Absolwenci zaprezentowali pokaz musztry, który na wszystkich zrobił wielkie wrażenie. Po raz ostatni uczniowie klasy III założyli mundury i pokazali swoje umiejętności.

W części oficjalnej pani Dyrektor Małgorzata Korszla oraz wychowawczyni klasy III pani Magdalena Bartelik wręczyły absolwentom świadectwa ukończenia szkoły, pan Komendant Krzysztof Maluchnik przekazał uczniom certyfikaty Straży Granicznej oraz pamiątkowe flagi a zaproszeni goście składali absolwentom gratulacje i życzyli im dalszych sukcesów w nauce i życiu osobistym, a przede wszystkim pomyślnych wyników egzaminu maturalnego, do którego przystąpią niebawem.

Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy I i II SLO, którzy recytowali dla starszych kolegów wiersze polskich poetów i wręczyli im drobne upominki. Nie zabrakło kwiatów, podziękowań i łez wzruszenia.

Drodzy Absolwenci, życzymy Wam szczęścia na maturze i w życiu. Wspominajcie miło lata spędzone w naszej szkole!