O handlu ludźmi – spotkanie z oficerem SG

W czwartek 10 marca 2016r. gościliśmy w naszej szkole por. SG Pana Roberta Mroczka , który jest koordynatorem Morskiego Oddziału Straży Granicznej ds. handlu ludźmi. W trakcie spotkania mieliśmy możliwość zapoznania się z różnymi aspektami tego poważnego problemu, który coraz bardziej dotyka społeczeństwo.

Dodatkowym walorem spotkania była możliwość poznania praktycznych działań Straży Granicznej . Pan Porucznik przywoływał konkretne przykłady procederu jakim jest handel ludźmi, co sprowokowało nas do przemyśleń i wniosków.