Ślubowanie 2015

W dniu 15 października 2015r. odbyło się uroczyste ślubowanie klasy pierwszej Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Łebie. Okazją ku temu były obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość otworzył pokaz musztry i złożenie meldunku przez Pana chorążego Tomasza Czecholińskiego Pani Dyrektor Małgorzacie Korszli.

Rotę ślubowania odczytała wychowawczyni klasy Pani Izabela Rejmak. Po ślubowaniu pierwszoklasiści otrzymali z rąk ppłk. Krzysztofa Maluchnika symbole przynależności do braci szkolnej: pasy i kepi.

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim gościom, którzy uświetnili swoją obecności tę uroczystość.